Služby

V čom vás vieme podporiť.

Koučing

Koučing

Koučing je cesta, po ktorej kráčame dvaja. My kladie otázky, vy na ne v sebe hľadáte odpoveď. Ak ju nájdete, spolu sme na začiatku cesty.

Ak hľadáte profesionálneho kouča pre seba alebo pre svoj tím, sme pre vás tým správnym partnerom. Ponúkame vám rozvoj individuálneho klienta v konkrétnej oblasti, alebo výcvik managementu v koučovaní, ktorý smeruje k tomu, aby sa manažér stal koučom členov svojho tímu.

Zabezpečujeme: Life koučing, Business koučing, Tímový koučing

Školenia pre firmy: Koučovací program pre managerov a riadiacich pracovníkov.

Mám záujem
Personalistika

Personalistika

Kladiete si otázku, ako posilniť postavenie ľudí vo firme, motivovať zamestnancov, zabezpečiť plnenie cieľov a presadzovanie firemnej stratégie?

Nie produkty, trh alebo inovácie garantujú stály úspech, ale sú to členovia tímu v organizácií, ktorá robí zmeny. Poskytujeme ucelený vzdelávací program, ktorý zastrešuje výber a vývoj zamestnancov a nastavenie personálnych procesov v organizácií.

Zabezpečujeme: Konzultácie a mentoring

Školenia pre firmy: Výber správnych ľudí, nastavenie a vedenie hodnotiacich rozhovorov,  riešenie konfliktov, personálne procesy.

Mám záujem