kouc

Kouč

Akreditovaný vzdelávací program s platným potvrdením o akreditácii č. 3541/2017/115/1.

O kurze

KURZ JE UŽ OBSADENÝ

Hľadáte príležitosť k osobnému rastu a ďalšiemu vývoju? Chcete vedieť  efektívne komunikovať s druhými a vedieť im pomôcť a podporiť ich?

Ste pripravený zistiť ako pracuje profesionálny kouč a venovať tomu svoju pozornosť, čas a úsilie?

Potrebujete v práci lepšie viesť vlastný tím a rozšíriť svoje kompetencie o efektívne techniky v oblasti vedenia a rozvoja ľudí?

Potom je práve pre vás určený tento tréning!

Absolvent vzdelávacieho programu pozná základné kompetencie profesionálneho kouča, ovláda štruktúru koučovacieho procesu, pozná rôzne prístupy v koučovaní. Dokáže samostatne viesť koučovacie sedenie. Získa vedomosti z oblasti efektívnej komunikácie a aktívneho počúvania. Pozná etický kódex a profesionálne štandardy koučingu. Je schopný podporovať učenie a výsledky koučovaného.

Rozsah kurzu je 90 hodín.

Na úspešné absolvovanie kurzu a získanie akreditovaného osvedčenia je nevyhnutné absolvovanie minimálne 75% kurzu a samostatné vedenie koučovacieho rozhovoru.

Kurz realizujeme v piatich víkendových stretnutiach (piatok popoludní, sobota), jednotlivé stretnutia sa uskutočňujú v mesačných odstupoch.

Kurz realizuje ZOELI spol. s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia o akreditácii vzdelávacieho programu KOUČ. Pre bližšie informácie kontaktujte: PhDr. Gabrielu Zaťkovú 0917 522 558.

990 € / osoba
Cena je uvedená vrátane DPH
Vybrať termín
Cena zahŕňa

študijné materiály

malé občerstvenie

Vyberte si termín

Momentálne pre tento kurz nie sú žiadne otvorené termíny – kontaktujte nás.